home
V a ardigheden
inZicht

Om als medewerker InZicht te krijgen in je vaardigheden, start de MOOI-InZichtelijk gesprekkencyclus met een VaardighedenInZicht (mede ontwikkeld door een toets-en testpsycholoog), die de competenties toetst en legitimeert. Daarnaast biedt deze handvatten voor de ontwikkeling van de gekozen competenties. De vaardigheidsmeting wordt door de medewerker d.m.v. een digitale gevalideerde vragenlijst uitgevoerd.

De medewerker krijgt door middel van een uitgebreid InZicht te zien, hoe vaardig hij/zij op de verschillende competenties en de onderliggende deelgebieden is. Bovendien krijgt men aanbevelingen welke niet alleen (be)schouwen, maar ook op weg helpen om doelen te stellen en te concretiseren.

In de POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) heeft de medewerker de mogelijkheid om een onderwerp te kiezen uit het VaardighedenInZicht, waarbij de uitkomsten direct worden getoond. Tevens kunnen de aanbevelingsteksten worden ingeladen om te gebruiken voor de invulling van de POP.

Meer weten over de inhoud en het vervolg van de gesprekkencyclus? Neem dan contact met ons op.