InZicht

"wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn." - Confucius

Wet BIO: Bevlogenheid en Inzicht vanuit Ontwikkeling

Een leven lang leren is niet alleen een mooie alliteratie, maar staat bij ons vooral voor een leven lang vitaal zijn in je werk. Wij zien vanuit de praktijk dat mensen die bekwaam zijn en er voortdurend aan werken om bekwamer te worden, veel persoonlijke voordelen genieten. Denk hierbij aan: zelfontplooiing, gewaardeerd worden, minder stress en ziekte en aanstekelijk voor anderen zowel in privé als in werksfeer. Vandaar dat wij de wet BIO in het onderwijs hebben omarmd en voor ons staan de letters BIO voor: Bevlogenheid en Inzicht vanuit Ontwikkeling.

Concreet hebben wij de competenties van de wet Beroepen in het Onderwijs vertaald vanuit voornoemde gedachte met als rode draad dat de werknemers in het onderwijs zelf verantwoordelijk zijn, en dit ook zo voelen, inzake het levend houden van een leven lang leren.

Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft Coo7 een digitale methode ontwikkeld die onderzoek en persoonlijke ontwikkeling aan elkaar koppelt, en die vanuit een positieve opbouw en met behulp van collegiale consultatie richting geeft aan het continue proces van bekwamen en bekwaam blijven.

Kortom, een interactief HRM-instrument dat inzicht, overzicht en toezicht biedt vanuit een digitaal bekwaamheidsdossier. En dit alles vanuit ons adagium:

Door bewustwording in beweging en vanuit beweging naar (zelf)bewustzijn!