Tools en mogelijkheden

Coo7 biedt een scala aan mogelijkheden om het ‘leven lang leren’ levend op de agenda te houden en het digitale bekwaamheidsdossier vorm te geven vanuit dynamiek en interactie. Om u een beeld te geven vindt u hieronder een aantal mogelijkheden uitgelicht:

Rechten: in Coo7 kunnen medewerkers zelf rechten vrijgeven wie inzage krijgt in zijn bekwaamheidsdossier zowel op deel- als op hoofdniveau, met als doel om privacy en rechtspositionele belangen juridisch te waarborgen. Hiermee wordt realtime inzichtelijk gemaakt waar wel of niet toestemming voor is gegeven en wie het initiatief heeft genomen. De rode draad hierin is het stimuleren van collegiale consultatie. Te allen tijde is de leidinggevende de primus inter pares in de competentieontwikkelingscyclus, deze kan dus alles zien en monitoren;

Een CV dat zeer praktisch in te vullen is en elke wijziging daarna direct opslaat en dat op elk moment uitgeprint of lokaal opgeslagen (PDF-document) kan worden;

Een SBU-module, conform hetgeen gesteld door het leraren- en schoolleidersregister, waarin de studie-uren vastgelegd en gemonitord kunnen worden;

Een Upload-functie waarmee relevante documenten aan het digitale dossier in Coo7 kunnen worden toegevoegd door leidinggevende of leerkracht;

Een POP incl. logboek, evaluatie- en voortgangsdocumenten, automatisch te vullen en voeden vanuit het onderzoek;

Een Waarderingslijst gekoppeld aan de uitslagen van het onderzoek;

Lesobservatielijsten met vastgestelde en zelf aan te vullen indicatoren/items naar aanleiding van en gekoppeld aan het onderzoek en uitkomsten daarvan;

Om te sonderen bij waardering en observatie ‘waar hebben we het over en waar wordt op getoetst’ is er op alle deelgebieden een mouse-over-functie gezet met Trefwoorden/Grondankers die de specifieke deelgebieden inhoudelijk kort kenschetst;

Een Formulieren-generator waarmee eigen school en bestuur specifieke formulieren kunnen worden gemaakt en die automatisch scores berekenen en de mogelijkheid bieden om ze samen te voegen;

(Uitgebreide) Grafische referentiekaders, dynamische management-, team- en individuele analyses en diverse werk gerelateerde statistieken en modellen (benchmark);

Feedbackonderzoek, met aanbevelingen op zes vormen van feedback (omgaan met feedback, positieve feedback van leidinggevende enz.);

Kernkwaliteitengenerator, waarmee op eenvoudige wijze de kernkwadranten in beeld worden gebracht;

Team Quickscan op vier gebieden, te weten: individueel belang versus collectief belang, teamgevoel, organisatiebelang en communicatie/samenwerking;

"Opbrengsten" module, waarbij opbrengstcijfers op diverse manieren in trend- analyses worden gezet;

Functionerings- en Beoordelingsformulieren met vastgestelde en zelf aan te vullen indicatoren, gekoppeld aan de competenties en deelgebieden, met daarbij afspraken- en evaluatievelden om hetgeen is afgesproken vast te leggen en te monitoren.