home

Tools

MOOI-InZichtelijk biedt een scala aan mogelijkheden om vanuit inspiratie en motivatie jezelf te blijven ontwikkelen. Hierdoor wordt automatisch het digitale bekwaamheidsdossier op natuurlijke wijze vormgegeven vanuit dynamiek en interactie. De voortgangscirkel wordt ondersteund door een aantal praktische tools:

Observatie

MOOI-InZichtelijk beschikt over zelf op te stellen observatielijsten (door bestaande items te kiezen en/of eigen items toe te voegen) en een aantal vaste modellen.

Zelf op te stellen observatielijsten:

  • Observatielijst Leerkracht
  • Observatielijst Onderwijsassistent
  • Observatielijst Leraarondersteuner
  • Observatielijst Pedagogisch medewerker
  • Observatielijst Zien is Meer (een observatielijst voor de overige functies gericht op een aantal gedragsindicatoren)

Vaste modellen:

  • Flitsbezoek
  • Startbekwaam
  • Basisbekwaam
  • Vakbekwaam

Het is mogelijk om een observatielijst aan te maken voor één of meerdere personen. In het laatste geval kan de voortgang worden gemonitord. Ook kunnen bestaande observatielijsten worden gedupliceerd (voor hergebruik) of getransfereerd naar iemand anders binnen MOOI-InZichtelijk.